Hoe schrijf ik een goede H1 of Kop 1 voor SEO?

Hoe schrijf ik een goede H1 of Kop 1 voor SEO?

SEO behelst verschillende domeinen. Van een vooronderzoek tot een selectie van keywords en het aanhouden van een geschikte density.

Hoe goed jouw website het in Google doet, is afhankelijk van de kleinste details. Onder andere de Kop 1 (H1) speelt een prominente rol. Lang niet meer zo belangrijk als eerder het geval was, maar toch onontbeerlijk om op die gewilde eerste plaats te komen met je website.

Wat is de H1?

De H1 is de hoofdtitel van je tekst. Het is de belangrijkste titel. Deze moet uiteraard aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet deze origineel zijn, de lezer aanspreken en de lading van de tekst of het verhaal dekken. De titel bij de pijl in onderstaande afbeelding laat de H1 zien. De tussenkoppen die je hieronder ziet zijn H2 of Kop 2 titels.  

Hoe schrijf ik een goede H1 of Kop 1 voor SEO?

Een goede titel zorgt ervoor dat je een boek eenvoudig kunnen herkennen in een databank of op de boekenplank. Bij een webtekst is dit net zo: het is belangrijk dat we een tekst vlot kunnen scannen op een website. Er bestaan verschillende technieken en vuistregels om zo’n goede H1 of Kop 1 op te stellen.

Waarom is het belangrijk voor SEO?

Een goede H1 kan de SEO-score van je webpagina verbeteren. Sommigen noteren een organische stijging van maar liefst 85% door enkel en alleen de heading tags (H1, H2 en H3) onder handen te nemen. Zoekmachines gebruiken verschillende graadmeters om de score van een website te bepalen. De Kop 1 is één van deze factoren. Het is niet voor niets dat 80% van de zoekresultaten op pagina 1 zo’n H1 gebruikt. Zelfs bij resultaten op pagina 2 en 3 houdt dat cijfer stand (daling tot 79%) waardoor we een duidelijke correlatie kunnen noteren. Toch verdient het de nodige relativering.

De algoritmen van grote zoekmachines als Google ondergingen de laatste jaren heel wat wijzigingen. Hierbij werd de bezoekerservaring steeds belangrijker. Een goede koptekst moet daarom ook de lading dekken en de tekst scanbaar maken.

Het algoritme bekijkt de koptekst om die reden steeds meer in een bredere context: houdt het verband met de rest van de inhoud? Hoe verhoudt het zich met de andere koppen (zoals de H2, H3 en andere heading tags)? En zijn er ook synoniemen terug te vinden in de tekst?

Aan welke voorwaarden moet een titel voldoen voor SEO?

Het goede nieuws is: de H1 heeft nog maar weinig voor ons te verbergen. In de praktijk zijn er dan ook verschillende vuistregels die je maar beter respecteert als je jouw webpagina wenst te laten knallen bovenaan Google.

Een H1 gebruik je maar één keer per tekst

In de eerste plaats gebruik je maar één H1 in je tekst. Een boek heeft toch ook maar één titel? Sommigen denken dat het gebruik van meerdere H1’s de resultaten positief zal beïnvloeden.

Echter, niets is minder waar: Google zal meteen inzien dat het vooral een SEO-pagina betreft en zal mogelijk de SEO-score voor sommige zoekwoorden kunstmatig verlagen. Is dat niet het geval? Dan zal je er in ieder geval ook geen voordeel uit weten te halen, terwijl je het voor de lezer toch een stuk onaangenamer maakt.

De lading dekken

In de tweede plaats moet je H1 de lading voldoende dekken. Het algoritme van Google kan dat op verschillende manieren nagaan. Zo kan het de inhoud van de H1 vergelijken met de title tag, de inhoud van de tekst en het al dan niet voorkomen van gelijkaardige kernwoorden of synoniemen. Het laten terugkomen van (één van) de kernwoorden is op dat vlak een echte must.

Lengte van de H1

Hoe lang moet een H1 zijn? Het belang van het aantal tekens is de laatste jaren steeds verder afgenomen. Een korte Kop 1 kan, maar het kan evenzeer een zin vormen. Er zijn weinig restricties. Ongeveer twintig tot zeventig tekens lijkt geen probleem te vormen. Korter of langer zijn er vooral praktische bezwaren.

Zorg er wel voor dat je H1 goed aansluit bij de tekst en afbeeldingen. In de toekomst zal Google immers steeds meer inzetten op de bezoekerservaring en zal het ook andere factoren (zoals de tijd gespendeerd op een webpagina of het bounce-percentage) in rekening brengen. Misleidende titels kunnen dan ook funest zijn.

Hoe schrijf ik een goede H1 of Kop 1 voor SEO?

Gebruik van keywords

Google stelt: hoe verder een zoekwoord naar voren staat hoe duidelijker het voor het Google Bot is waar een tekst over gaat. Dus zorg dat je het belangrijkste keyword zo ver mogelijk naar voren plaatst in de H1. Let wel: mits het de leesbaarheid in stand houdt. Leesbaarheid gaat voor optimalisatie. Samengevat:

  • Gebruik slechts één H1 per blog of pagina;
  • Zorg dat de H1 de inhoud dekt (geen misleiding!);
  • Zet het belangrijkste zoekwoord zo ver mogelijk voorin je H1;
  • Speel in op de zoektermen en de wensen van de gebruiker.

Waarom is niet alleen SEO belangrijk, maar ook de bezoeker en de leesbaarheid?

Zoals eerder aangehaald zal Google de komende jaren steeds meer inzetten op de effectieve gebruikerservaring. Uiteindelijk moeten we terugkeren naar het oorspronkelijke doel van deze koppen en tags: de leesbaarheid van de tekst verhogen en niet de vindbaarheid in Google stimuleren. Aangezien Google steeds accurater tewerk gaat en zal gaan, is het belangrijk om dat doel nog steeds na te streven. Je schrijft de kopteksten voor de lezer en zorgt ervoor dat de lezers verder blijven lezen.

Lukt je dat? Dan krijg je niet alleen extra leads maar verhoog je ook de effectiviteit van jouw tekst. Die verbeterde effectiviteit zal op lange termijn ook de zoekmachineresultaten beïnvloeden. Kortom: je wint drie maal – waarom zou je het niet doen?

Wat is het verschil tussen de H1 en de Google Titel?

Tot slot nog dit: er is een verschil tussen de H1 en de SEO-titel. De H1 is immers de titel van jouw tekst (‘boek’) terwijl de SEO-titel dan weer de titel is die zal verschijnen op Google (‘databank’).

Vergelijkbare berichten