Wat is een acroniem?

Een acroniem is een afkorting dat als woord wordt uitgesproken. De letters in dit woord zijn allemaal beginletters van andere woorden. Het woord wordt als woord gedefinieerd omdat het in der loop der tijden ook als woord werd uitgesproken. Wat bedoel ik daarmee?

Het is niet gebruikelijk om op de verjaardag te zeggen dat je kind de opleiding Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs aan het volgen is.

Nee, in de loop der tijden werd er een afkorting van gemaakt, namelijk HAVO, en dit is ondertussen een officieel begrip geworden. Door de afkorting die we ervan hebben gemaakt, dus de acroniem, is het makkelijker om een bepaald woord uit te spreken.

Acroniemen in de marketing

Waarom schrijf ik een artikel over een acroniem op een website dat veelal gaat over online marketing? Dat doe ik omdat de online marketing vele acroniemen gebruikt. Er zijn veel afkortingen die ondertussen als woord worden beschouwd. Denk hierbij aan de volgende acroniemen:

  • URL = Uniform Resource Locator
  • HTML = Hyper Text Markup Language
  • CMS = Content Management System
  • SEO = Search Engine Optimization
  • CTA = Call To Action
  • SERP = Search Engine Result Page
  • USP = Unique Selling Point
  • PHP = Hypertext Preprocessor

Vergelijkbare berichten