Wat is de Flesch Reading Ease-test?

Wat is de Flesch Reading Ease-test?

De Flesch Reading Ease-test vertelt je of het artikel wat je aan het schrijven bent goed scoort op het gebied van leesgemak. Deze score kun je vinden in de Yoast SEO-plugin. In dit artikel vertel ik je hoe deze score wordt gemeten en waarom het belangrijk is voor SEO.

Wat is de Yoast SEO-plugin?

De Yoast SEO-plugin voor WordPress is een tool die jou helpt om je website te optimaliseren voor Google. De plugin kan tijdens het schrijven van een artikel laten zien of je tekst goed scoort voor SEO. Daarnaast kun je onder readability checken of je tekst volgens Yoast goed leesbaar is. 

Wat is de Flesch Reading Ease-test?

Meningen over de Yoast SEO-plugin

Er zijn veel meningen over het gebruik van bepaalde functies in de Yoast SEO-plugin. Zo ben ik van mening dat de metingen in de plugin, en dus ook de Flesch Reading Ease-test, belangrijk zijn om in de gaten te houden, maar dat je je tijd niet teveel moet verspillen aan het ‘behalen’ van de groene bolletjes.

Flesch Reading Ease-test

Zoals hierboven beschreven meet de Flesch Reading Ease-test de tekstuele moeilijkheidsgraad van jouw tekst. Deze meting is te zien in het tabblad readability. Hoe lager de score, hoe moeilijker de tekst volgens Yoast te lezen is. De test geeft scores weer met betrekking tot Engelse, Duitse en Nederlandse teksten.

Is het van belang voor SEO?

Ja! Je moet er namelijk wel voor zorgen dat je een makkelijk leesbare tekst hebt staan. Of je dat nu laat afhangen van de Flesch Reading Ease-test of niet, een goed leesbare tekst is op langere termijn belangrijk voor SEO.

Bouncepercentage

Wanneer een tekst moeilijk te lezen is kan het een bezoeker afschrikken, waardoor ze besluiten elders naar informatie te zoeken. Het bouncepercentage laat zien hoeveel bezoekers je website verlaten nadat ze één pagina geopend hebben. Kortom: als bezoekers door de moeilijk leesbare tekst snel besluiten je site te verlaten resulteert dat in een hoog bouncepercentage. En dat bouncepercentage is voor Google een rankingfactor, dus één van de elementen die bijdragen aan je positie in Google.

Hoe wordt de tekst gemeten?

De score van de Flesch Reading Ease-test wordt bepaald door de zinslengte en het aantal lettergrepen per woord. Deze worden met elkaar vergeleken en vervolgens wordt bepaald of de verhouding ‘klopt’. Teksten die met een leesgemakscore van 100 worden beoordeeld zijn erg makkelijk te lezen.

Deze teksten bevatten geen woorden van meer dan twee lettergrepen, en hebben veel korte zinnen. Je hoeft je echter niet te focussen op een score van 100. De Flesch Reading Ease-test geeft aan dat een leesgemakscore van 60 – 70 acceptabel is.

Scoreberekening

Je kunt het ongeveer zo zien, dit is een indicatie:

  • 0 – 30 | De tekst is voor een universitair afgestudeerd persoon prima te begrijpen
  • 30-60 | De tekst is goed te begrijpen voor een hoger opgeleide lezer
  • 60 – 70 | 15 jaar oude scholieren kunnen deze tekst begrijpen
  • 90 – 100 | Een gemiddelde 11-jarige scholier begrijpt deze tekst

Wanneer je teksten schrijft die resulteren in een score tussen de 60 en de 100 dan mag je er van uitgaan dat de gemiddelde lezer ze snapt.

Jessie van Loon schreef een prachtig blog op Frankwatching over het gebruik van begrijpelijke taal op je site.

‘Met een groen bolletje ben ik tevreden’

Zoals ik al eerder beschreef kan ik je adviseren om je niet teveel te focussen op de Flesch Reading Ease-test. Je kunt het als maatstaf gebruiken, maar het moet niet bepalend zijn. Er is namelijk nog een belangrijk onderdeel wat het leesgemak bepaalt: spreek je in de taal van de klant, of spreek je in vakjargon?

Wat is het gevaar?

Ik kom vaak genoeg ondernemers tegen die te veel vakjargon gebruiken. Dat is heel logisch. Maar je lezer kent dit vakjargon meestal niet. Het gevaar is dus dat je bezoeker jou niet kan volgen en afhaakt. Wanneer jij veel kennis hebt van een bepaald onderwerp hoeft het niet te betekenen dat de bezoeker die kennis ook heeft.

De bezoeker heeft een vraag die beantwoord moet worden. Aan jou de taak de vraag te beantwoorden in ‘Jip en Janneke-taal’, zodat het voor iedereen te begrijpen valt.

Vergelijkbare berichten