Privacyverklaring van je website: waar moet die aan voldoen?

Privacyverklaring van je website: waar moet die aan voldoen?

Sinds mei 2018 zijn de wetten omtrent privacy sterk aangescherpt. Dit heeft veel vragen, chaos en frustratie opgeleverd bij ondernemers omdat de nieuwe regelgeving ingewikkelder is geworden. Vooral in de online wereld ben je genoodzaakt zuinig met de privacy van jouw (potentiële) klant om te gaan.

In de nieuwe regels die zijn opgesteld kan je enkel aan gegevens komen en een aantal handelingen uitvoeren als de websitebezoeker hier toestemming voor geeft. Daarnaast heeft de bezoeker het recht te vragen naar de informatie die jij over de desbetreffende persoon hebt.

Privacyverklaring

Een ander belangrijk vereiste voor jouw website is de privacyverklaring. In deze privacyverklaring leg je precies uit wat je met welke informatie gaat doen. Je bent verplicht om deze verklaring op jouw website te plaatsen zodat elke bezoeker de verklaring kan raadplegen en kan lezen wat er met zijn privacygevoelige informatie gaat gebeuren als hij deze aan jou doorgeeft.

Alles over de privacyverklaring staat beschreven in de Wet bescherming persoonsgegevens.

Wat staat er in een privacyverklaring?

In de privacyverklaring zijn een aantal punten waarvan geëist wordt dat jij deze in de verklaring verwerkt. Dit zijn onderstaande punten:

De identiteit

Je moet jouw bedrijfsnaam vermelden met daarbij de adresgegevens van het bedrijf en de contactgegevens waarop de bezoeker zijn vragen kan stellen omtrent de privacy.

Het gebruik van cookies

Vrijwel elke website gebruikt tegenwoordig cookies. Als jij deze niet op je website gebruikt dan ben je één van de uitzonderingen. Bij het gebruik van cookies ben je verplicht om uit te leggen wat dit zijn en wat je daarmee doet.

De doeleinden

Als jij persoonlijke gegevens van jouw bezoeker bewaart, waar gebruik je deze gegevens dan voor?

Nieuwsbrieven

Werk je veel met e-mailnieuwsbrieven? Weet dan dat je verplicht bent expliciet toestemming te vragen aan de bezoeker of hij of zij gebruik wil maken van jouw nieuwsbrieven. Je mag dus niet ongevraagd een nieuwsbrief toesturen nadat de bezoeker een e-mailadres bij jou heeft doorgegeven. Daarnaast moet, als de bezoeker wel toestemming heeft gegeven, duidelijk zijn dat je ten allen tijde gemakkelijk voor de nieuwsbrief kunt uitschrijven. Bovenstaande hoor je in je privacyverklaring in begrijpelijke taal duidelijk te maken aan jouw bezoeker.

Inzage en correctie

Jouw bezoeker heeft het recht om de opgeslagen informatie over hem/haar op te vragen. Hierbij mag hij aanwijzen op een correctie of verwijdering van bepaalde informatie.

Beveiliging

Je bent verplicht te vermelden hoe de persoonsgegevens van jouw bezoeker worden beveiligd.

Hoe maak ik een goede privacyverklaring?

Zit je met zwetende handen bij je laptop en vraag jij je af hoe je deze verklaring gaat opstellen? Dat snap ik! Er zijn echter veel websites die je daar heel graag bij willen helpen.

Neem bijvoorbeeld de website van veiliginternetten.nl. Op deze website staat een handige tool waarmee jouw privacyverklaring binnen een paar minuten voor je is gemaakt.

Vergelijkbare berichten