arrow_drop_up arrow_drop_down

Disclaimer

De website geryaal is een initiatief van Gery Stevens (Geryaal). De informatie die door of namens Geryaal op de site wordt verstrekt is ontleend aan betrouwbare bronnen. Voor de juistheid en volledigheid wordt door ons echter niet ingestaan. De informatie is puur indicatief en heeft geen betrekking op een concreet geval of een specifieke situatie. Elke overeenkomst met een bestaande situatie berust op toeval. De informatie op deze site kan op ieder moment door ons gewijzigd worden .

Geen rechten ontleend worden

Aan de door ons verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Geryaal garandeert niet dat deze site foutloos en/of ononderbroken functioneert. Geryaal aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website of van de daarop, of daardoor verstrekte informatie. Geryaal heeft geen enkele invloed op de inhoud van sites die niet door Geryaal worden onderhouden en waarnaar op deze site wordt verwezen of die op hun beurt naar de site van Geryaal verwijzen. Geryaal aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van die betreffende websites.

Rechten

Niets uit deze site mag worden verveelvoudigd, overgedragen, gekopieerd, bewerkt of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Geryaal. De bezoeker van deze site is verantwoordelijk voor het gebruik van de verstrekte informatie. De inhoud van deze website is eigendom van Geryaal. Alle auteursrechten berusten eveneens bij Geryaal. Het Nederlands recht is van toepassing.

Cookies